Referanser

Vann og avløp Lensmannsjorde (2006)
 • Legging av ny hovedlening for vann og avløp fra kryss SABE til Troms Kraft (strandveien) ca. 500 meter
 • Levering og montering av 14 vann og avløps kummer
 


Referanse bilde Salangen bo og eldresenter (2005/2006)
 • Grunnarbeid for nybygg og legging av nytt vann og avløp
 • Opparbeidelse av hageanlegg
 • Opparbeidelse av 200 meter fortau
 • Oppsetting av forstøtningsmur og gatelys
Se flere bilder her
 


Referanse bilde Ibestad sykehjem (2005/2006)
 • Grunnarbeid for utbygg og parkering
 • Opparbeidelse av hageanlegg
Se flere bilder her
 


Referanse bilde Fortau, vann, avløp Skårvika (2004/2005)
 • Opparbeidelse av ca 500 meter fortau langs riksveien.
 • Ny hovedledning for vann og avløp, tilknytting til 20 abonnenter
 • Oppsetting av forstøtningsmurer og gatelys langs fortau
Se flere bilder her
 


Laberg boligfelt (1995/1996)
 • Opparbeidelse av boligfelt med 34 tomter
 • Legging av vann, avløp og overvann
 • Legging av strøm og telefon samt oppsetting av gatelys
 


Hovedvannledning Lavangen (1993)
 • Legging av hovedvannledning fra Hersevika til Soløy camping (ca 1500 meter)
 • Levering og montering av brannkummer
 


Vann og avløp U4 (1987)
 • Legging av hovedledning for vann og avløp fra nedre heia til U4 (strandveien) ca 800 meter
 • Levering og montering av pumpestasjon
 • Legging av sjøledning
 


Idrettsheia
 • Uttak av grusmasser
 • Bygging av fotballbaner
  • 1 grusbane
  • 2 gressbaner
  • Grunnarbeid for Astafjordhallen
  • Grunnarbeid for kunstgressbane
 • Arbeidet på idrettsheia har gått over mange år, halve grusbanen er blitt erstattet av astafjordhallen og den ene gressbanen blir omgjort til kunstgressbane
 


Skogsveier
 • Sandvika, ca 3000 meter lastebilvei og ca 2000 meter traktorvei
 • Kistefossen, ca 2000 meter lastebilvei
 • Tverseth, ca 2000 meter lastebilvei